DSP– юридичні та детективні послуги
+38 044 539 47 07
24/7
КОМПАНІЯ DSP
поліграф безпека захист

ЦИВІЛЬНІ ТА ГОСПОДАРСЬКІ СПОРИ

 

Недобросовестные сотрудники

Господарські та корпоративні спори є найпоширенішими видами спорів у практиці господарських судів.

Господарські суперечки виникають між суб’єктами економічної діяльності.

Господарські та корпоративні спори можна класифікувати на такі види:

 • спори, що виникають у зв’язку з укладенням, зміною або розірванням договорів
 • спори, пов’язані з невиконанням договорів чи інших зобов’язань
 • спори, що виникають з інших підстав.

Господарські суди розглядають наступні категорії корпоративних спорів:

 • пов’язані із створенням, реорганізацією та ліквідацією юридичної особи
 • за позовами засновників, учасників, членів юридичної особи про відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі, визнання недійсними угод, скоєних юридичною особою і (або) застосування наслідків недійсності таких угод
 • пов’язані з призначенням або обранням, припиненням, призупиненням повноважень осіб, які входять або входили до складу органів управління та органів контролю юридичної особи, а також спори, що виникають з цивільних правовідносин, між зазначеними особами та юридичною особою у зв’язку із здійсненням, припиненням, призупиненням повноважень зазначених осіб
 • пов’язані з емісією цінних паперів, у тому числі з оскарженням ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб, рішень органів управління емітента, з оскарженням угод, скоєних у процесі розміщення емісійних цінних паперів, звітів (повідомлень) про підсумки випуску (додаткового випуску) емісійних цінних паперів
 • що випливають з діяльності власників реєстру цінних паперів, пов’язаної з урахуванням прав на акції та інші цінні папери, із здійсненням власником реєстру власників цінних паперів інших прав і обов’язків, передбачених законом у зв’язку з розміщенням і (або) обігом цінних паперів
 • про скликання загальних зборів учасників юридичної особи
 • про оскарження рішень органів управління юридичної особи
 • що випливають з діяльності нотаріусів за посвідченням угод з частками в статутному капіталі товариств з обмеженою відповідальністю

Адвокатське об’єднання DSP пропонує Вам правову допомогу з врегулювання наступних господарських та корпоративних спорів:

 • про визнання недійсним договору про створення, реорганізацію, ліквідацію юридичної особи
 • пов’язаних з відмовою в державній реєстрації, ухиленні від державної реєстрації юридичних осіб
 • про виключення з Товариства з обмеженою відповідальністю
 • про переуступку частки в статутному капіталі іншим учасникам
 • про переведення прав і обов’язків покупця акцій
 • про визнання недійсною відмови від внесення запису до реєстру акціонерів
 • про оскарження рішень ради директорів, про відмову від внесення питання або кандидатури за пропозицією акціонера для обговорення на загальних зборах, а також про відмову у скликанні позачергових загальних зборів
 • про виплату вартості частки в майні Товариства з обмеженою відповідальністю
 • про стягнення дійсної вартості частки в майні Товариства з обмеженою відповідальністю
 • про відчуження частки в статутному капіталі товариства
 • про здійснення права переважної купівлі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю
 • про недійсність договорів купівлі-продажу акцій
 • про стягнення дивідендів на акції
 • про обов’язок надати список осіб, які мають право на участь у загальних зборах
 • про відшкодування збитків, завданих товариству винними діями посадових осіб товариства (членів ради директорів, директора, члена правління управляючої організації)

ККОМАНДА DSP

ВОЛОДИМИР ВЕДМІДЬ

СЕО, адвокат, експерт-поліграфолог


ДМИТРІЙ ПОПОВ

Кандидат психологічних наук,
експерт з психодіагностики
та профайлінгу


ОЛЕКСАНДР МОРОЗ

Поліграфолог, правознавець,
депутат ВРУ 1 скликання


ІГОР ІЩУК

Провідний аналітик, спеціаліст
в галузі детективної діяльності