DSP– юридичні та детективні послуги
+38 044 539 47 07
24/7
КОМПАНІЯ DSP
поліграф безпека захист

Експертиза з використанням поліграфу
 

Порядок проведення судових експертиз регламентується процесуальним законодавством України, Законом України «Про судову експертизу» та Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98  № 53/5.

Судова експертиза з використанням поліграфу (далі – психофізіологічна експертиза з використанням поліграфу) – це психологічна експертиза у вигляді дослідження експертом-поліграфологом на основі спеціальних знань з використанням поліграфу психофізіологічних реакцій особи у відповідь на пред’явлені в ході дослідження стимули з метою перевірки достовірності інформації, що надається досліджуваною особою.

На даний час проведення психофізіологічної експертизи з використанням поліграфу в ході досудового слідства чи судового розгляду цивільних/адміністративних/кримінальних проваджень набирає все більшої популярності та переходить в категорію обов’язкових експертиз при вирішенні певних видів справ.

Популярність даного виду експертиз пояснюється їх високою ефективністю як при перевірці доказів сторін, так і можливістю виявлення нових фактичних обставин, що не були досліджені в минулому.

Найактуальніші питання щодо проведення судових експертиз з використанням поліграфу:

 • Як саме провести експертизу з використанням поліграфу та отримати висновок за її результатами?
 • Чи матиме даний висновок доказове значення в ході досудового слідства чи судового розгляду?
 • Які саме питання можливо дослідити в ході психофізіологічної експертизи з використанням поліграфу?

Досвід роботи експертів-поліграфологів компанії DSP в проведенні психофізіологічних експертиз з використанням поліграфу надає можливість кваліфіковано відповісти на поставлені питання та надати практичні рекомендації майбутнім замовникам щодо експертиз з використанням поліграфу:

1. Проведення психофізіологічної експертизи з використанням поліграфу можливе на підставі:

 • постанови слідчого/прокурора (ст. 110 та ч. 1 ст. 243 КПК);
 • звернення сторони захисту – підозрюваного/обвинуваченого/їх захисників/адвокатів (ч. 2 ст. 243 КПК);
 • ухвали суду з власної ініціативи чи за клопотанням сторін/потерпілого (ст. 332 КПК, ст. 144 ЦПК, ст. 81 КАСУ, ст. 41 ГПК).

2. Висновок психофізіологічної експертизи з використанням поліграфу є джерелом доказів в кримінальному (ст. 84 КПК), цивільному (ст. 57 ЦПК), господарському (ст. 32 ГПК) та адміністративному (ст. 69 КАСУ) процесах.

Висновок психофізіологічної експертизи з використанням поліграфу буде прийнятий судом як доказ виключно, якщо експертиза буде проведена у суворій відповідності з вимогами законодавства, а сам висновок матиме всі необхідні складові частини.

3. В ході проведення психофізіологічної експертизи з використанням поліграфу можливо дослідити питання, що стосуються подій та обставин, які відобразились в пам’яті досліджуваної особи. Наявність в пам’яті особи певних подій та обставин дає змогу стверджувати про

 • причетність/непричетність цієї особи до конкретних правопорушень,
 • умисел та рольову участь особи в правопорушеннях, факт усвідомлення особою можливих наслідків правопорушень та бажання їх настання;
 • наявність пом’якшуючих або обтяжуючих обставин;
 • вчинення особою юридично значимих діянь (дій або бездіяльності) в минулому;
 • факти настання юридично значимих подій в минулому та інше.

4. Перед призначенням експертизи з використанням поліграфу необхідно попередньо проконсультуватись з експертом-поліграфологом компанії DSP щодо можливості та порядку проведення дослідження, кола досліджуваних питань та вартості проведення експертизи, яка залежить від складності досліджуваних питань та часу, необхідного на виконання експертизи.

5. Проведення психофізіологічної експертизи з використанням поліграфу може бути проведене експертами-поліграфологами, що включені до Реєстру судових атестованих експертів Міністерства юстиції України, та іншими експертами-поліграфологами на підставі ч.4 ст. 7 Закону України «Про судову експертизу».

ККОМАНДА DSP

ВОЛОДИМИР ВЕДМІДЬ

СЕО, адвокат, експерт-поліграфолог


ДМИТРІЙ ПОПОВ

Кандидат психологічних наук,
експерт з психодіагностики
та профайлінгу


ОЛЕКСАНДР МОРОЗ

Поліграфолог, правознавець,
депутат ВРУ 1 скликання


ІГОР ІЩУК

Провідний аналітик, спеціаліст
в галузі детективної діяльності